7. Batı Karadeniz Hematoloji Günleri
29-30 Mayıs 2021

İletişim



BİLİMSEL SEKRETERYA

Bilimsel Konular ile İlgili Yazışmalar

Prof. Dr. Şehmus Ertop

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı

e-posta : drsertop@yahoo.com



ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Ali Yiğit

e-posta : ali@redandmore.org

T: 0 536 713 77 97


www.redandmore.org